Sustainability

Nederland en Europa hebben met de programma´s ´Nederland circulair in 2050´ en ´European Green Deal´ grote ambities om in 2050 duurzaam, klimaatneutraal en circulair te zijn. Dit is niet alleen het gevolg van internationale verdragen, zoals het klimaatakkoord van Parijs, maar ook (en steeds meer) van het veranderend consumentengedrag waarbij we zien dat consumenten steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en daar hun keuzes door laten beïnvloeden.

Door duurzaam te ondernemen en te innoveren, maken bedrijven zich toekomstbestendig en daarmee aantrekkelijk voor hun financiers, aandeelhouders en talentvolle medewerkers. Het is de uitdaging duurzaamheid als kernonderdeel op te nemen in de strategie.

Duurzaamheidsvraagstukken spelen in alle sectoren. De overheid moedigt met regelgeving veranderingen aan en (nieuwe) ondernemingen zien kansen, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie en recycling. Het Rutgers & Posch sectorteam sustainability adviseert deze ondernemingen en hun investeerders op uiteenlopende gebieden, waaronder over innovatieve financieringsinstrumenten als green bonds¸ projectfinancieringen, overheidsgarantie- en subsidieregelingen, commerciële contracten en het belang van duurzaamheid in de boardroom. Onze advocaten houden zowel de ontwikkelingen op het gebied van het thema sustainability als hun rechtsgebieden nauwlettend in de gaten, waardoor zij cliënten meer te bieden hebben dan strikt en alleen hun juridische kennis.


CO2 neutraal advies van Rutgers & Posch

Wist je dat wij CO2 neutraal advies uitbrengen? Zoveel mogelijk reduceren en waar dat niet kan slim compenseren is onze strategie. Op deze manier leveren ook wij een bescheiden bijdrage. Door onze cliënten te helpen slim te verduurzamen vergroten we ons aandeel.

Lees meer over onze duurzame en sociale initiatieven.