RIK ANALBERS

Partner

Rik is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij staat daarin bestuurders, aandeelhouders en commissarissen bij. Rik procedeert regelmatig bij de Ondernemingskamer en wordt ook door de Ondernemingskamer benoemd in enquêteprocedures. Rik houdt zich verder bezig met commerciële geschillen in brede zin, waaronder geschillen rondom financieringstransacties.  

Rik publiceert regelmatig en is een vaste annotator voor het tijdschrift JIN. Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Stichting Rimari.

Rik heeft voor zijn komst naar Rutgers & Posch gewerkt bij Clifford Chance, Stibbe en AKD.