Maarten Minnaard

Counsel

Maarten adviseert werkgevers, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, werkgeversverenigingen en ondernemingsraden met betrekking tot vrijwel alle aspecten die verband houden met pensioenen en algemeenverbindendverklaringen van cao’s. Bovendien staat Maarten cliënten bij in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gerechtelijke procedures. Maarten is zowel civilist als fiscalist met een gedegen kennis van loonheffingen.

Maarten publiceert regelmatig en is redactielid van Pensioenbrief. Hij is lid van de Vereniging voor Pensioenrecht en de Kring van pensioenspecialisten (KPS).

Maarten heeft voor zijn komst naar Rutgers & Posch gewerkt bij Houthoff en held law.

Gerelateerd

Nieuws

Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024: Booking.com verplicht tot deelname aan pensioenfonds PGB

Lees meer

Nieuws

Werkgevers met verzekerde pensioenregelingen: actie vereist voor tijdige aanpassing pensioenregeling aan het nieuwe pensioenstelsel

Lees meer