Terug naar team

KAREN HARMSEN

Partner

Karen heeft een brede praktijk, waarin zij onder meer adviseert en procedeert op het gebied van het vermogensrecht, insolventierecht en jaarrekeningenrecht. Ze heeft daarnaast zeer veel ervaring op het gebied van herstructureringen en insolventies. Karen adviseert zowel banken en andere crediteuren inzake financiële problemen van hun klanten als deze klanten. Ook treedt ze op als curator in faillissementen. Karen adviseert en procedeert over aansprakelijkheidsrecht, met name op het gebied van de aansprakelijkheid van professionele beroepsbeoefenaren, zoals accountants en belastingadviseurs, bestuurders en commissarissen.

Karen: “Aanvankelijk wilde ik accountant worden, maar al snel kwam ik erachter dat juist de combinatie van recht en accountancy het interessantst is vanwege het samenbrengen van de feiten, de cijfers en het wettelijk kader, en dat vervolgens op een zo helder mogelijke wijze te verwoorden. Dat zijn vaak procedures die jarenlang lopen en waarvoor je een gedegen strategie moet uitdenken. Het tempo in mijn insolventiepraktijk is veel hoger, daar gaat het bijna altijd om zaken die meteen spelen, heel dynamisch en intensief. Je moet dan snel reageren en meteen beslissingen nemen.”

Karen studeerde rechten en bedrijfseconomie aan de VU in Amsterdam en heeft in 1995 de opleiding tot registeraccountant afgerond. Ze publiceert en doceert geregeld op het gebied van het vermogensrecht en insolventierecht en is redactiemedewerker van het Tijdschrift voor Insolventierecht. Karen zit in het bestuur van de Stichting Z, de uitgever van de Daklozenkrant in Amsterdam. Voor haar overstap naar Rutgers & Posch eind 2013 was Karen vanaf 1996 verbonden aan Stibbe, vanaf 2004 als partner.

Chambers over Karen: “Karen Harmsen of Rutgers & Posch advises directors, creditors and subsidiaries on distressed transactions, restructuring operations and insolvency proceedings. Interviewees highlight her “very good legal knowledge and precision,” and value her “pragmatic approach, dedication and very high standards.”

Karen is ook: eigenaar van de kantoorhond Einstein, dol op chocolade, Van Gogh en Picasso, lezer, schrijver en dromer van een eigen boekwinkel.

karen.harmsen@rutgersposch.com
+31 20 891 3929
+31 20 891 3901
+31 6 22489627

vCard

Publicaties

01-05-2018
Boekbespreking Mr. C.J.A. van Geffen, Company law and IFRS, the relation between capital maintenance and financial reporting; ties that bind? (diss. VU Amsterdam) (ZIFOreeks, deel 23), Deventer: Wolters Kluwer 2017, Ondernemingsrecht 2018/63
07-03-2018
Annotatie bij uitspraak Rechtbank Limburg 7 maart 2018, JOR 2018/166
24-11-2017
Annotatie bij uitspraak Hoge Raad 24 november 2017, JOR 2018/40
24-11-2017
Annotatie bij Hoge Raad 24 november 2017 in Ondernemingsrecht 2018/90
22-08-2017
Annotatie bij Gerechtshof 's-Gravenhage 22 augustus 2017. JOR 2017/317
07-06-2017
Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 7 juni 2017, JOR 2017/224 en Gerechtshof Amsterdam 7 juni 2017, JOR 2017/225
02-06-2017
Annotatie bij Rechtbank 's-Gravenhage 2 juni 2017, JOR 2017/273
06-12-2016
Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 december 2016, JOR 2017/35
30-03-2016
Annotatie bij arrest Hoge Raad van 12 februari 2016, insolventierecht updates – nummer 7, 2016
19-11-2015
"Artikel 2:248 lid 2 BW: botte bijl of vlijmscherp mes?" In: Insolad jaarboek 2015 De Gereedschapskist van de Curator
14-10-2015
Annotatie bij arrest Hoge Raad, 10-10-2014, JOR 2014/327
09-10-2014
Annotatie bij Rechtbank Midden Nederland zp Utrecht, 07/05/2014, JOR 2014/10
31-07-2014
Vonnis inzake Landis: een stap vooruit op het gebied van de administratieplicht, TvI 2014/27
20-06-2014
De curator en de bestrijding van fraude, Ondernemingsrecht 2014, 78
07-10-2013
Naschrift op reactie Zijderveld & Nylund 'Lehman Brothers: een akkoord in strijd met de Faillissementswet, TvI 2013/45
04-07-2013
Annotatie bij Rechtbank Oost-Nederland, 27/03/2013, JOR 2013/201
14-06-2013
Lehman Brothers: een akkoord in strijd met de Faillissementswet, TvI 2013/28
09-02-2012
Annotatie bij Rechtbank Utrecht, 9/11/2011, JOR 2012/73
27-01-2012
Annotatie bij Rechtbank Groningen, 04/03/2011, JOR 2011/167
17-01-2012
Annotatie bij Rechtbank Rotterdam, 31/08/2011, JOR 2012/3
17-01-2012
Annotatie bij Rechtbank Rotterdam, 31/08/2011, JOR 2013/196
14-10-2010
Annotatie bij Gerechtshof Arnhem, 22/06/2010, JOR 2010/261
15-04-2010
Annotatie bij Rechtbank Zwolle-Lelystad (Accountantskamer), 12/02/2010, JOR 2010/91
11-09-2009
Annotatie bij Rechtbank 's-Gravenhage, 27/05/2009, JOR 2009/219
03-10-2008
Geconsolideerde behandeling van insolventies, Ondernemingsrecht 2008, 136
01-01-2008
Volstorting bij oprichting en schending van de administratieplicht, TvI 2008/2
17-08-2007
Consultatiedocument wettelijke controle van (geconsolideerde) jaarrekeningen, Ondernemingsrecht 2007, 124