Carlijn Tjoa

Advocaat

Carlijn is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschillen. Zij procedeert en adviseert onder meer over aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid, alsmede op het gebied van corporate governance. Carlijn treedt regelmatig op in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.

Voor haar overstap naar Rutgers & Posch was Carlijn ruim 9 jaar verbonden aan Wijn & Stael Advocaten. Ook is Carlijn werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie en heeft zij deel uitgemaakt van het rentederivatenteam van de Rabobank. Carlijn heeft de specialisatieopleiding Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht cum laude afgerond en is lid van de Vereniging Corporate Litigation.