Bas Visée

Partner

Bas is corporate partner en een van de oprichters van Rutgers & Posch. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en financieel recht en heeft zeer veel ervaring met fusies, overnames, joint ventures, corporate governance en bescherming van beursvennootschappen. Bas werkt veel voor beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen en is huisadvocaat van enkele grote, internationale ondernemingen die hij adviseert over strategische vraagstukken en helpt bij de oplossing van complexe geschillen.

Bas begon zijn carrière als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en werd daarna hoofd van de juridische afdeling van de Nederlandse Spoorwegen. Van 1998 tot 2013 was hij corporate partner bij Houthoff en verder was hij tien jaar lang rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem. Bas doceert bij de Stichting Beroepsopleiding voor Bedrijfsjuristen en is fellow bij het Zuidas Instituut voor Financieel Recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij spreekt en publiceert regelmatig over corporate governance en andere vennootschapsrechtelijke onderwerpen. 


Ik zie het recht als de ’smeerolie’ van de maatschappij. Het bepaalt de spelregels: hoe wij met elkaar omgaan. Als advocaat help ik ondernemingen door de wirwar van regels heen hun doelen te verwezenlijken. De ene cliënt wil alle juridische finesses begrijpen en krijgt een afgewogen advies en een duidelijke conclusie. De andere cliënt wil van mij als zijn trusted advisor eigenlijk alleen een helder antwoord op zijn ingewikkelde vraag: ‘ja of nee’ en niet teveel ‘enerzijds/anderzijds.


Publicaties:


Jurisprudentie:

Gerelateerd

Actueel

IPOREADY PROGRAMMA VAN EURONEXT AMSTERDAM

Lees meer

Actueel

Rutgers & Posch adviseert SEC Newgate bij de voorgenomen overname van 100% van de aandelen in Wepublic

Lees meer