Terug naar team

BAS VISÉE

Partner

Bas is partner en een van de oprichters van Rutgers & Posch. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en financieel recht en heeft zeer veel ervaring met fusies, overnames, joint ventures, corporate governance en bescherming van beursvennootschappen. Bas heeft als huisadvocaat langlopende relaties met enkele grote, internationale ondernemingen die hij adviseert over juridische en strategische vraagstukken en die hij helpt bij de oplossing van complexe geschillen.

Bas: “Ik zie het recht als de ’smeerolie’ van de maatschappij: het bepaalt in grote mate hoe we met elkaar omgaan en wat de spelregels zijn. Als advocaat help ik ondernemingen door de wirwar van regels heen hun doelen te verwezenlijken. De ene cliënt wil alle juridische finesses begrijpen en krijgt een afgewogen advies en een duidelijke conclusie. De andere cliënt wil van mij als zijn trusted advisor eigenlijk alleen een helder antwoord op zijn ingewikkelde vraag: ‘ja of nee’ en niet teveel ‘enerzijds/anderzijds’.

Bas begon zijn carrière als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en werd daarna hoofd van de juridische afdeling van de Nederlandse Spoorwegen. Van 1998 tot 2013 was hij corporate partner bij Houthoff en verder was hij tien jaar lang rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem. Bas doceert bij de Stichting Beroepsopleiding voor Bedrijfsjuristen en is fellow bij het Zuidas Instituut voor Financieel Recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij spreekt en publiceert regelmatig over corporate governance en andere vennootschapsrechtelijke onderwerpen. Naast zijn advocatuurlijke werk bekleedt Bas enkele bestuurlijke en toezichthoudende functies.

E-MAIL bas.visee@rutgersposch.com
+31 20 891 3903
+31 20 8913 901
+31 6 5154 9127

vCard