We adviseren en procederen bij (dreigende) insolventie van ondernemingen. Daarbij treden we op voor de onderneming zelf of haar functionarissen, banken of andere betrokkenen.

Ons team bestaat uit:

Partners:
Kees Westermann

Medewerkers:
Sylvie Roestenberg
Wouter van den Wildenberg
Vasco Hoving
Mukesh Hoeba