Wij adviseren zorgaanbieders, zorgverleners en andere partijen die actief zijn in de healthcare & life sciences sector. Wij begeleiden hen bij fusies, overnames, investeringen, samenwerkingen en herstructureringen. Daarnaast treden wij op in gerechtelijke procedures, arbitrages, mediation en tuchtzaken.

Door Zorgvisie zijn wij verkozen tot topadvocaten in de zorg 2018 in de categorieën: ‘regulatory’, ‘ondernemingsrecht’, ‘arbeidsrecht en medezeggenschap’, ‘privacy en beroepsgeheim’, ‘zorgvastgoed’ en ‘medisch tuchtrecht’.

Voorbeelden van onze aandachtsgebieden in deze sectoren zijn:

 • regulering;
 • zorginkoop;
 • onderzoeken van de toezichthoudende instanties (IGJ, NZa en AP);
 • klacht- en tuchtrecht;
 • governance en medezeggenschap;
 • financieringsvraagstukken (equity en debt);
 • fusies, overnames en herstructureringen;
 • samenwerkingsverbanden;
 • zorgvastgoed;
 • privacy (gegevensbescherming en uitwisseling);
 • e-health;
 • intellectuele eigendomsvraagstukken; en
 • disfunctioneringstrajecten.

Ons team bestaat uit:

Partners:
Matthijs van den Broek
Inge de Laat
Dirk Jan Rutgers
Bas Visée

Medewerkers:
Franci van Helvoirt
Anouk Jagt
Merel van der Kamp
Merel Goldschmidt