Het Data Protection & Privacy team van Rutgers & Posch kenmerkt zich door de verschillende disciplines en achtergronden die bij elkaar komen. Het team heeft veel ervaring in het adviseren en procederen over privacy- en gegevensbeschermingsvraagstukken voor zowel  nationale als internationale cliënten.

Het team is onder meer gespecialiseerd in:

Compliance

 • privacybeleid en privacyverklaringen
 • gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA)
 • verwerkers- en ‘joint controller’ overeenkomsten en algemene voorwaarden
 • internationale doorgifte
 • audit
 • datalekken

Privacy en gegevensbescherming in M&A

 • ontwerp dataroom
 • due diligence
 • transactiedocumentatie

E-commerce

 • algemene (consumenten)voorwaarden
 • informatieplichten en gegevensuitwisseling
 • inrichten van website/platform

Privacy en gegevensbescherming in het arbeidsrecht

 • interne onderzoeken
 • klokkenluidersregelingen
 • medezeggenschap
 • HR Tech

Privacy en gegevensbescherming in de Healthcare & Lifesciences sector

 • gegevensuitwisseling bij (keten)samenwerking
 • E-health, medische hulpmiddelen, zorgplatforms
 • overdracht dossiers bij opvolging, fusies en overnames
 • gebruik persoonsgegevens bij medisch-wetenschappelijk onderzoek
 • beroepsgeheim en gegevensbescherming
 • opslag medische gegevens

Handhaving en procedures

 • onderzoeken van de toezichthouders (waaronder AP, IGJ en NZa)
 • verzoeken en claims van betrokkenen

De advocaten van het Data Protection & Privacy team geven regelmatig trainingen en workshop voor professionals over de bescherming van persoonsgegevens en toepasselijke wet- en regelgeving.

Het Data Protection & Privacy team bestaat uit: