Het Arbeidsrechtteam van Rutgers & Posch heeft diepgaande ervaring met het adviseren en procederen over arbeids- en organisatie vraagstukken. Wij begeleiden zowel nationale als internationale cliënten. We zijn niet alleen de sparring partner als het gaat om de day-to-day business of het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van overeenkomsten en het adviseren over flexibele arbeid. Voornamelijk richten wij ons op het strategisch arbeidsrecht en begeleiden wij fusies en overnames, medezeggenschapstrajecten en individuele- of collectieve ontslagzaken. Daarnaast worden wij regelmatig ingeschakeld als board room counselor en adviseren wij over de rechtspositie van individuele (statutair) bestuurders. In aanvulling daarop hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van privacy, pensioen en beloningsstructuren.