Real Estate

De Nederlandse vastgoedmarkt verkeert momenteel in de eerste correctie sinds de neergang na de grote financiële crisis. De nieuwe renteomgeving, de teruggekeerde inflatie en regulatoire uitdagingen, waaronder op het gebied van duurzaamheid, vormen additionele uitdagingen.  Wij helpen onze cliënten met juridisch advies om de belangrijkste risico’s te adresseren. Onze advocaten gespecialiseerd in vastgoed volgen in aanvulling op hun relevante rechtsgebieden ook de markt nauwlettend en werken frequent aan sectorspecifieke transacties. Met deze actuele kennis adviseren zij hun cliënten in de vastgoedsector. Onze cliënten bestaan uit vastgoedfondsen en banken.

Wij adviseren en procederen over:

  • Vastgoedfinanciering, zowel op basis van de loan market association (LMA) alsook andere typen kredietovereenkomsten
  • Vastgoedtransacties, waaronder share en asset deals
  • Financiële herstructureringen van vastgoed
  • Duurzaamheid, waaronder de EU Taxonomie