Real Estate

Regelgeving sluit lang niet altijd aan op de ontwikkelingen. Eisen vanuit de circulaire en duurzame economie maken (binnenstedelijke) (her)ontwikkelingen uitdagend, brengen kosten met zich mee en kunnen dwingen tot aanpassingen aan vastgoed. Op lokaal niveau lijken ruimtelijke mogelijkheden een paar jaar achter te lopen op de marktontwikkelingen. We zien dat projectontwikkelaars regelmatig worden geconfronteerd met verrassende wensen van lokale overheden.

Ons sectorteam vastgoed staat kopers, verkopers, ontwikkelaars, huurders en verhuurders van vastgoed bij. De focus ligt daarbij op de aankoop en verkoop van (her)ontwikkelingen van high end kantoorlocaties, zoals het Atrium in Amsterdam of New Babylon in Den Haag, en binnenstedelijke mixed use projecten. In deze complexe omgeving kunnen wij met een gespecialiseerd en ervaren team de meeste waarde toevoegen. Onze kennis over koopovereenkomsten, projectontwikkeling, vastgoedfinanciering en huurrecht komt hier optimaal tot zijn recht.

Daarnaast adviseren wij eigenaren van vastgoedportefeuilles over de juridische aspecten van het asset management. Onder andere hierdoor blijven wij op de hoogte van de belangrijkste vraagstukken van gebruikers van vastgoed. Ook staan wij, samen met het sectorteam Mobiliteit, ontwikkelaars en institutionele beleggers in de logistiek bij.

Wij adviseren en procederen onder andere over:

  • Vastgoedtransacties (share en asset deals, waaronder forward funding en turn key)
  • (Her)ontwikkelingen (van mixed use tot distritbutiecentra)
  • Huurrecht
  • Financiering (project based en asset based)
  • Fondsstructurering