Healthcare

Gezondheidszorg is een van de belangrijkste sectoren in Nederland. Het verlenen aan een ieder van toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogstaande zorg is het leidende motto. Het belang van een goed functionerende zorgsector in Nederland is nog eens onderstreept door de recente COVID-19 uitbraak.

De sector kent enorme uitdagingen door de voortdurend stijgende zorgkosten, onder andere als gevolg van vergrijzing. Met de geïntroduceerde gereguleerde marktwerking is getracht een vorm van concurrentie in het leven te roepen om ze de kosten beheersbaar te maken. Ook nieuwe technologische ontwikkelingen (met name zorg op afstand of semi geautomatiseerde triage) moeten daaraan een bijdrage leveren.

In de sector zijn diverse spelers actief waaronder zorgverzekeraars, zorgaanbieder en toezichthouders (ACM, NZa en IGJ).

Het Rutgers & Posch sectorteam Healthcare staat zorgaanbieders, zorgprofessionals en investeerders in de zorg bij in uitlopende zaken.

Zij adviseren en procederen over:

  • Fusies & overnames
  • Samenwerkingsverbanden
  • Governance gerelateerde vraagstukken
  • Onderzoeken door en discussies met zorgverzekeraars
  • Onderzoeken door en discussies met toezichthouders (ACM, NZa en IGJ)
  • Privacy gerelateerde vraagstukken in de zorg