Healthcare

De gezondheidszorg is continu in ontwikkeling. Zorg moet toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit zijn. De druk op de zorg is de afgelopen jaren erg toegenomen, door o.a. stijgende kosten, personeelsgebrek en regeldruk. Duurzaamheid is daarbij een steeds belangrijker thema. De uitdagingen zijn groot en betrokkenheid van alle marktpartijen en stakeholders is noodzakelijk om ons zorgsysteem goed draaiende te houden en innovatie te stimuleren. Anders dan in de meeste andere sectoren is in de zorg sprake van gereguleerde marktwerking, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de belangrijkste marktmeester en toezichthouder is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg; goede zorg is daarbij de norm.

Het gezondheidsrecht is een veelomvattend rechtsgebied: o.a. bestuursrecht, civiel recht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, privacyrecht, medezeggenschapsrecht en zorgspecifieke wetgeving spelen een rol. Het Rutgers & Posch Healthcare team is multidisciplinair en staat (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders, brancheverenigingen, zorgverleners (beroepsbeoefenaren) en investeerders in de zorg bij in uiteenlopende kwesties. Daarnaast adviseren wij partijen in de Life Sciences- en hulpmiddelensector.

Wij adviseren en procederen onder meer over:

 • Onderzoeken van de NZa en IGJ (toezicht en handhaving)
 • Governance en compliance
 • Registratie en declaratie van zorg
 • Samenwerkingsverbanden (Juiste Zorg op de Juiste Plek)
 • Fusies & overnames
 • Zorginkoop en zorgcontractering
 • Controles door de zorgverzekeraars
 • Tuchtrecht en klachtrecht
 • Klassiek gezondheidsrecht (o.a. patiëntenrechten)
 • Medezeggenschap
 • Disfunctioneringstrajecten
 • Calamiteitenmeldingen
 • Zorg en dwang
 • Herstructurering
 • Gegevensbescherming
 • Wet open overheid
 • Medische technologie en hulpmiddelen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid