Energy

In een wereld die wordt geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en energievoorziening, staat Nederland aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. De huidige realiteit wordt getekend door de dringende noodzaak van een duurzame energietransitie, een internationaal klimaatakkoord en een snel veranderend energielandschap.

De regelgeving binnen de energiesector is hierbij doorlopend aan verandering onderhevig, mede door ontwikkelingen binnen de productie, levering en opslag van energie, de European Green Deal en de geopolitieke situatie. Daarnaast is er sprake van een complex speelveld met een diversiteit aan actoren met verschillende belangen. De energiesector is divers en voortdurend in beweging en het begrijpen en navigeren binnen dit complexe landschap vereist een creatieve, innovatieve en flexibele benadering.

Bij Rutgers & Posch begrijpen we de unieke uitdagingen en kansen binnen de energiesector. Wij beschikken over een multidisciplinair team van specialisten dat de taal van de energiesector spreekt en altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Onze expertise binnen de energiesector

  • M&A: advisering en begeleiding bij samenwerkingen, fusies en overnames en herstructureringen
  • Regulatoir: advisering over wet- en regelgeving, waaronder de Elektriciteits-, Gas- en Warmtewet, de Mijnbouwwet en relevante vergunningen
  • ESG: advisering over ESG gerelateerde wet- en regelgeving, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive (‘CSRD’) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (‘CSDDD’)
  • Financieringen: advisering en begeleiding van verschillende financieringsvormen en structuren binnen de sector
  • Contracten: opstellen van commerciële (energie)contracten
  • Geschillen: begeleiding van en vertegenwoordiging bij energierechtelijke (regulatoire/civiele) procedures