Restructuring & Insolvency

De kans is aanwezig dat u als ondernemer of financiële instelling op enig moment te maken krijgt met klanten of toeleveranciers die in zwaar weer komen te verkeren, zeker in economisch onzekere tijden. Op zo’n moment wilt u de nodige maatregelen treffen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De advocaten van ons Herstructurering & Insolventie team kunnen u daarbij adviseren en zo nodig bijstaan in procedures.

Raakt u als ondernemer zelf in financiële problemen, dan is het ook zaak om snel de mogelijkheden en risico’s te onderzoeken. Een faillissement kan mogelijk voorkomen worden door een herstructurering, reorganisatie of een herfinanciering. Blijkt een faillissement onafwendbaar, dan bestaat het risico dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld en is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

Het Rutgers & Posch Herstructurering & Insolventie team adviseert en procedeert over:

 • Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
 • Waivers & amendments
 • Herfinancieringen
 • Vervroegde opeising
 • Dreigende insolventie
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Concernaansprakelijkheid
 • Zekerheden (pandrecht, hypotheekrecht en eigendomsvoorbehoud)
 • Paulianeus handelen
 • Verrekening
 • Aanvragen faillissement of surseance van betaling
 • Doorstart uit faillissement