Real Estate

Vastgoed is volop in beweging. E-commerce, leegstaande winkelruimtes, de veranderende eisen van de gebruikers van vastgoed en veranderende regelgeving gericht op duurzaamheid zorgen voor uitdagingen. Wij helpen onze cliënten om te gaan met deze uitdagingen in de (her)ontwikkeling van binnenstedelijke kantoor en mixed use projecten, de realisatie en verhuur van distributiecentra en de juridische aspecten van asset management.

Wij adviseren en procederen onder andere over:

  • Vastgoedtransacties (share en asset deals, waaronder forward funding en turn key)
  • (Her)ontwikkelingen (van woningen en mixed use en kantoren tot distritbutiecentra)
  • Huurrecht
  • Financiering (project based en asset based)
  • Fondsstructurering