Insurance

Onze Insurance advocaten kennen de verzekerings- en herverzekeringsmarkt in zowel Nederland als het buitenland door en door. Het team heeft uitgebreide ervaring met verzekeringsrechtelijke zaken en werkt onder andere voor verzekeraars, herverzekeraars, assuradeuren en makelaars. In Chambers Europe 2020 is het team geranked en wordt door cliënten gewaardeerd om hun marktgerichte, concrete en efficiënte aanpak. De advocaten werken praktisch en oplossingsgericht, en zijn vasthoudend indien noodzakelijk. Er wordt advies gegeven over en bijstand verleend in zaken die gaan over polisdekking en verzekeringstechniek, en daarnaast ligt het accent op het verlenen van rechtshulp aan (zakelijke) verzekerden, die voor aansprakelijkheidsclaims (in rechte) worden aangesproken.

Zij adviseren en procederen op het gebied van:

  • Aansprakelijkheden
  • Dekkingsgeschillen
  • Regres
  • Verzekeringstechnieken

Geranked in Chambers Europe 2020 (Insurance)