Dispute Resolution

Als ondernemer sluit je veel contracten met leveranciers, klanten en samenwerkingspartners. En veelal heb je te maken met aandeelhouders, banken en andere financiers. Hoe goed de afspraken met deze partijen ook worden vastgelegd, er ontstaan geregeld geschillen.

Geschillenbeslechting

Geschillen leiden af van de core business en kunnen zelfs het voortbestaan van een onderneming in gevaar brengen. Het is dan ook zaak het geschil zo voortvarend mogelijk op te lossen. In lang niet alle gevallen is de gang naar de rechter noodzakelijk, sterker nog, het is vaak effectiever en kostenefficiënter om met onze hulp, en eventueel onder leiding van een mediator, een schikking te realiseren.

Procederen

Waar een schikking geen optie is, is een procedure vaak onvermijdelijk. De procesadvocaten van Rutgers & Posch hebben ruime ervaring in procedures bij rechtbanken en gerechtshoven (inclusief de Ondernemingskamer). Ook staan wij cliënten geregeld bij in tuchtzaken, procedures bij geschillencommissies, zoals het Kifid, en in arbitrageprocedures.

De cliënten van Rutgers & Posch zijn nationale en internationale ondernemers, onder wie producenten, retailers, banken, verzekeraars, advocaten en accountants.

Onze procesadvocaten zijn gespecialiseerd in verbintenissenrecht, goederenrecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Zij houden de ontwikkelingen in hun vakgebieden nauwlettend in de gaten waardoor zij over actuele kennis beschikken om geschillen effectief op te lossen.

Commercial Litigation

 • Contractuele geschillen
 • Post-closing geschillen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Beslag- en executierecht
 • Collectieve acties

Corporate Litigation

 • Aandeelhoudersactivisme
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Besluitvorming
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Toezichthoudersaansprakelijkheid

Finance & Insolvency Litigation

 • Faillissementen
 • Kredietovereenkomsten
 • Zekerheden

Insurance Litigation

 • Aansprakelijkheden
 • Dekkingsgeschillen
 • Regres
 • Verzekeringstechnieken