Data Protection & Privacy

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 staat privacy hoog op de agenda van veel organisaties. De mogelijke boetes die onze Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op kan leggen hebben hieraan bijgedragen. De boetes kunnen oplopen tot €20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Organisaties moeten zich de vraag stellen welke persoonsgegevens zij precies verwerken en wat zij hier mee mogen doen. Vragen die de revue passeren zijn onder meer of gegevens over de ziekte van een werknemer mogen worden verwerkt door een werkgever of hoe lang werknemersgegevens mogen worden bewaard nadat de arbeidsovereenkomst met de werknemer is geëindigd.

Het Rutgers & Posch Privacy & Data Protection team helpt organisaties effectief te navigeren door de complexe privacy- en dataregelgeving op het snijvlak van arbeid en zorg. Dat doen zij in samenwerking met de experts van de teams Employment en Healthcare.

Wij adviseren en procederen regelmatig over:

  • Privacybeleid en privacyverklaringen
  • Verwerkers- en ‘joint controller’ overeenkomsten
  • Klokkenluidersregelingen
  • Gegevensuitwisseling bij (keten)samenwerking
  • E-health, medische hulpmiddelen, zorgplatforms
  • Gebruik persoonsgegevens bij medisch-wetenschappelijk onderzoek
  • Beroepsgeheim en gegevensbescherming
  • Opslag medische gegevens
  • Handhaving en procedures
  • Onderzoeken van de toezichthouders (waaronder AP, IGJ en NZa)