Data Protection & Privacy

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 staan privacy en gegevensbescherming hoog op de agenda van veel organisaties. De mogelijke boetes die onze Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op kan leggen hebben hieraan bijgedragen. De boetes kunnen oplopen tot €20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Organisaties moeten in kaart hebben welke persoonsgegevens zij precies verwerken en wat zij hier mee (mogen) doen. Vragen die de revue passeren zijn onder meer of en met wie gegevens mogen worden gedeeld, hoe lang gegevens mogen worden bewaard en hoe uitvoering moeten worden gegeven aan inzage- en andere verzoeken van betrokkenen.

Het Rutgers & Posch Data Protection & Privacy team helpt organisaties effectief te navigeren door de complexe privacy- en dataregelgeving. Het team heeft bijzondere expertise op het snijvlak van privacy en gegevensbescherming met arbeid en zorg. Dat doen zij in samenwerking met de experts van de teams Employment en Healthcare.

Wij adviseren en procederen onder meer over:

  • Privacybeleid en privacyverklaringen
  • Verwerkers- en ‘joint controller’ overeenkomsten
  • Klokkenluidersregelingen
  • Gegevensuitwisseling bij (keten)samenwerking
  • E-health, medische hulpmiddelen, zorgplatforms
  • Gebruik persoonsgegevens bij medisch-wetenschappelijk onderzoek
  • Beroepsgeheim en gegevensbescherming
  • Opslag medische gegevens
  • Handhaving en procedures
  • Onderzoeken van de toezichthouders (waaronder AP, IGJ en NZa)