English version

06/11/2017   De gevolgen van het Regeerakkoord voor het arbeidsrecht op een rij


Het nieuwe kabinet gaat aan de slag op basis van het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. In dit akkoord valt op dat het arbeidsrecht stevig wordt gewijzigd.

Wij hebben de belangrijkste veranderingen alvast voor u op een rijtje gezet. Klik hier voor onze nieuwsbrief.

Op woensdag 13 december 2017 zal het Arbeidsrechtteam van Rutgers & Posch tijdens het seminar Actualiteiten Arbeidsrecht hier uitgebreider op ingaan. Als u daarbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u dat ons laten weten via lonneke.jansen@rutgersposch.com.