English version

Belangrijke info


Rechtsvorm
Rutgers & Posch is een handelsnaam van Rutgers Posch Visée Endedijk N.V., een naamloze vennootschap gevestigd te Amsterdam.
Handelsregisternummer: 56919891
BTW-nummer: 852361968B01

Adres
Herengracht 466
1017 CA Amsterdam
Postbus 10896
1001 EW Amsterdam
T 020 891 3900
F 020 891 3901
E info@rutgersposch.com

Nederlandse Orde van Advocaten
Alle advocaten van Rutgers & Posch zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Rutgers & Posch beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is beschikbaar voor onze cliënten.

Klachtenregeling
Klik hier voor het inzien van de Klachtenregeling van Rutgers Posch Visée Endedijk N.V.