GEDREVEN EEN BIJDRAGE TE LEVEREN AAN DE MAATSCHAPPIJ, OMDAT HET ERTOE DOET.

Rutgers & Posch is gedreven om op verschillende manieren een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat doen we door datgene te doen waar we goed in zijn. Juridische uitdagingen wegnemen. Zodat anderen zich kunnen richten op hetgeen waar zij het beste in zijn, de samenleving in welke zin dan ook vooruit brengen. Rutgers & Posch is Founding Member van de Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL).

Rutgers & Posch steunt onder andere Pro Bono Club en Refugee Company door hen te voorzien van juridisch advies. Daarnaast verzorgt A beautiful mess regelmatig de lunch van Rutgers & Posch.


De Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL) is een gemeenschap van juridische leiders die de rechtspraktijk gebruiken om een ​​positieve impact te hebben op mens en planeet.

In 2016 richtte Rutgers & Posch samen met bevriende juridisch professionals de Pro Bono Club op. Een platform dat gepassioneerde advocaten en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt.

De Refugee Company bouwt mee aan een inclusieve samenleving door vluchtelingen te ondersteunen bij het economisch onafhankelijk worden en het opnieuw opbouwen van een betekenisvol leven.


CO2 neutraal advies

We zijn ons bewust van onze nalatenschap in meerdere opzichten. Daarom doen wij ons best om zo weinig mogelijk sporen achter te laten voor de volgende generaties. Enerzijds brengen we de uitstoot zoveel als mogelijk terug, anderzijds compenseren we de resterende – veelal onvermijdelijke – uitstoot middels het nauwkeurig geselecteerde programma Treesforall.

Mensenrechten

Rutgers & Posch respecteert de internationaal erkende mensenrechten zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights en leeft deze na. Wij verwachten nadrukkelijk van onze medewerkers, leveranciers en samenwerkingspartners dat zij dat ook doen. Zowel binnen hun eigen organsatie als in hun directe omgeving van belanghebbenden.