Juridische Informatie

Rechtsvorm
Rutgers & Posch is de handelsnaam van Rutgers Posch Visée Endedijk N.V. gevestigd te Amsterdam.

Handelsregisternummer: 56919891
BTW-nummer: 852361968B01

Adres
Herengracht 466
1017 CA Amsterdam
Postbus 10896
1001 EW Amsterdam
T 020 891 3900
F 020 891 3901
E info@rutgersposch.com

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Rutgers & Posch beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is beschikbaar voor onze cliënten.

Klachtenregeling
Klik hier voor de Klachtenregeling van Rutgers Posch Visée Endedijk N.V.

Nederlandse Orde van Advocaten
Alle advocaten van Rutgers & Posch zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten.