Juridische Informatie

Rechtsvorm
Rutgers & Posch is de handelsnaam van Rutgers & Posch N.V. gevestigd te Amsterdam.

Handelsregisternummer: 56919891
BTW-nummer: 852361968B01

Adres
Herengracht 466
1017 CA Amsterdam
Postbus 10896
1001 EW Amsterdam
T 020 891 3900
F 020 891 3901
E info@rutgersposch.com

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Rutgers & Posch N.V. beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is beschikbaar voor onze cliënten.

Klachtenregeling
Klik hier voor de Klachtenregeling van Rutgers & Posch N.V.

Geen stichting derdengelden
Rutgers & Posch beschikt niet over een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Nederlandse Orde van Advocaten
Alle advocaten van Rutgers & Posch N.V. zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten.