Voor het uitoefenen van uw privacyrechten op grond van hoofdstuk 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zoals uw recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens,  het recht van bezwaar en het recht op gegevenswissing) vragen, opmerkingen of klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via:

Rutgers & Posch
Herengracht 466
1017 CA  AMSTERDAM
T: 020 891 3900

En via ons specifieke e-mailadres: privacy@rutgersposch.com.

Wij zijn u graag van dienst. Indien wij onverhoopt uw privacygerelateerde vraag of klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.