De strijd tegen COVID-19

Het coronavirus heeft enorm veel impact. Op de volksgezondheid, de maatschappij en ook economisch. Dat raakt veel ondernemingen in de kern en brengt onzekere tijden met zich. Welke maatregelen kunnen we nemen en welke verantwoordelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol?

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen zoals de uitwerking of wijziging van de noodmaatregelen. Ook delen wij hier andere praktische informatie gerelateerd aan de gevolgen van COVID-19.

Q&A het coronavaccin en andere coronamaatregelen op de werkvloer

In deze Q&A beantwoorden Stephanie Dekker en Annemeijne Zwager een aantal vragen die wij in de praktijk steeds vaker van werkgevers krijgen over hoe zij moeten omgaan met het coronavaccin, (snel)testen, het (verplicht) dragen van een mondkapje door de werknemer en temperaturen aan de poort.

De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in snel tempo op. De meest actuele antwoorden op deze en andere vragen kunt u vinden op onze COVID-19 kennispagina.Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Fysieke bijeenkomsten voor vennootschapsrechtelijke besluitvorming door aandeelhouders, het bestuur n/of de RvC kan onwenselijk zijn in het licht van de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19. Daarom zijn in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de Spoedwet) nieuwe tijdelijke wettelijke voorzieningen getroffen.

Lees verder voor een overzicht van de belangrijkste elementen van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Wijziging NOW-regeling

Op 22 april jl. heeft minister Koolmees een kamerbrief gestuurd waarin hij onder meer ingaat op een aantal wijzigingen van de huidige en nieuwe Coronamaatregelen, waaronder de NOW-regeling.Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. In eerste instantie is er in totaal EUR 100 miljoen beschikbaar.

Zorgverzekeraars leveren continuïteitsbijdrage aan niet bij coronazorg betrokken zorgaanbieders

Zorgverzekeraars stellen een maandelijkse continuitsbijdrage ter beschikking aan zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract met een of meer zorgverzekeraars), die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Deze maandelijkse continuïteitsbijdrage zal vanaf 1 mei 2020 ter beschikking worden gesteld. Zorgaanbieders met een contract die werken in de volgende branches kunnen een vooruitbetaling aanvragen: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Lees meer in dit bericht van Zorgverzekeraars Nederland.


Finance update: ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor schuldfinanciering

De COVID-19 gezondheidscrisis en de maatregelen die de overheid, het bedrijfsleven en consumenten in reactie op de crisis hebben genomen leiden voor veel bedrijven tot financiële druk. In de afgelopen weken hebben we een aantal ontwikkelingen gezien in de Nederlandse markt voor schuldfinanciering.

M&A update: recente ontwikkelingen en discussies in transacties

De M&A-markt is onzekere tijden ingegaan. Potentiële kopers zijn meer terughoudend geworden om bedrijven te kopen, omdat de impact van COVID-19 op het resultaat, de omzet en uiteindelijk de waardering onduidelijk is. Bovendien hebben potentiële verkopers al hun tijd en energie nodig om door deze storm te navigeren. Het organiseren van een verkoopproces heeft nu geen prioriteit.

In de afgelopen weken hebben we – naast eenvoudige, onderling afgesproken uitstel van transacties – meerdere ontwikkelingen en discussies gezien in transacties die nog niet waren getekend, maar waarvoor partijen (niet-bindende) intentieverklaringen of term sheets zijn aangegaan.

Lees meer (Engelstalig artikel)


De verwerking van gezondheidsgegevens

In deze onzekere tijden willen  veel werkgevers weten welke vragen ze aan hun werknemers mogen stellen over hun gezondheid en of ze werknemers mogen testen. Ook kan de vraag zich voordoen of thuiswerkende werknemers gemonitord mogen worden. In dit artikel wordt op deze vragen ingegaan.  

Lees meer

De rol en bevoegdheden van de OR in tijden van de coronacrisis

Een OR kan invloed uitoefenen op het te voeren beleid binnen een onderneming en heeft daartoe verschillende rechten, zoals een informatie-, advies-, instemmings- en initiatiefrecht. In verband met de coronacrisis worden door ondernemingen diverse maatregelen getroffen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de rol en bevoegdheden die de OR heeft.

Lees meerUitgewerkte NOW-regeling

Het noodloket bij het UWV is geopend. De aanvragen kunnen hier worden ingediend.

In het navolgende artikel hebben wij de meest relevante onderdelen van de NOW op een rijtje gezet.

Lees meerMogelijke gevolgen van het coronavirus voor de arbeidsrelatie

De uitbraak van het coronavirus brengt veel uitdagingen met zich voor ondernemingen. Dit legt veelal extra druk op de arbeidsrelatie. Arbeidsrechtadvocaten Merel van der Kamp en Tijmen Noordoven geven in dit artikel antwoord op de meest voorkomende vragen.

Lees verderTijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Eén van de meest in het oog springend maatregelen van het Noodpakket banen en economie dat het kabinet heeft gepresenteerd, is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). De NOW vervangt de Regeling Werktijdverkorting (WTV). Met de aankondiging van de NOW is de WTV met onmiddellijke ingang ingetrokken. Wat als u al een aanvraag voor werktijdverkorting had gedaan? En wat houdt de regeling in?

Lees verder


Gemeenten van start met uitvoering noodplan voor zzp´ers

Ondanks het ontbreken van de exacte regeling van minister Koolmees beginnen Gemeenten al snel met de uitvoering van het noodplan voor zzp’ers. Het doel is om maandag 23 maart of later die week al aanvragen in ontvangst te kunnen nemen om te beginnen met het verstrekken van uitkeringen. De noodwet van minister Koolmees moet nog langs de Raad van State. De gemeenten zullen met een voorschot van EUR 250 miljoen van het Rijk aan de slag gaan.

Lees verder


Tips over commerciële contracten ten tijde van het coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen de nakoming van contractuele verplichtingen sterk beïnvloeden. Wat betekent dit voor uw onderneming en welke maatregelen kunt u nemen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken? In dit artikel leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen en tips over commerciële contracten in tijden van het coronavirus.

Lees verder


Tips voor zorgverleners in tijden van het coronavirus

De zorgsector staat onder grote druk door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Delen van de zorg dreigen overbelast te raken, terwijl andere zorgaanbieders de zorgverlening noodgedwongen beperken tot spoedzorg en hun omzet fors zien dalen. Lees meer in de volgende artikelen: 

Corona & kwaliteit van zorg

 • inzet voormalig-zorgpersoneel
 • opschorting herregistratieplicht
 • IGJ laat (handhaving) termijnen voor meldingen en verzoeken los
 • tekort medische hulpmiddelen: beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers en landelijke coordinatie

Lees meer over Corona & kwaliteit van zorg

Corona & financiering van zorg

 • inzet digitale zorg
 • verruiming vergoedingsmogelijkheden extra kosten langdurige zorg
 • maatregelen zorgverzekeraars en zorgkantoren ter ondersteuning zorgverleners

Lees meer over Corona & financiering van zorg.


Noodpakket banen en economie

Onlangs presenteerde het kabinet het Noodpakket banen en economie waarmee bedrijven, werknemers en zzp’ers worden ondersteund. Banen moeten hierdoor zoveel mogelijk behouden blijven en de economische gevolgen van de crisis maximaal beperkt. Het noodpakket geldt in ieder geval voor drie maanden. Het kabinet houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal de maatregelen aanpassen als de situatie daarom vraagt.

Lees meer over de afzonderlijke maatregelen.

In dit artikel worden de belangrijkste maatregelen uiteengezet:

 • Tegemoetkoming in loonkosten
 • Financiele ondersteuning zelfstandigen
 • Kredietmaatregelen
 • Belastingmaatregelen
 • Versoepeling risicobuffers voor banken door DNB

Veel maatregelen worden momenteel nader uitgewerkt.


Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de leden van het Corona kennisteam. Zij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Tijmen Noordoven

Advocaat Arbeidsrecht

Contact

Anouk Jagt

Advocaat Gezondheidsrecht

Contact

Photo credits: Photo by CDC on Unsplash.