Het coronavirus heeft enorm veel impact. Op de volksgezondheid, de maatschappij en ook economisch. Dat raakt veel ondernemingen in de kern. De omvang van de gevolgen laat zich nog niet grijpen, terwijl de impact direct zijn weerslag heeft en voelbaar is. Dat brengt onzekere tijden met zich. Welke maatregelen kunnen we nemen en welke verantwoordelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol?

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen zoals de uitwerking of wijziging van de noodmaatregelen. Ook delen wij hier andere praktische informatie.

Update: Spoedwet voor besluitvorming door Nederlandse rechtspersonen

Omdat fysiek bijeenkomen gedurende de uitbraak van het coronavirus onwenselijk is, heeft de Ministerraad een spoedwet ten aanzien van besluitvorming door NV’s, BV’s en andere Nederlandse rechtspersonen aangekondigd. De spoedwet maakt communicatie via elektronische middelen tijdelijk mogelijk waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven.

Lees in deze update de belangrijkste elementen van de spoedwet.


Zorgverzekeraars leveren continuitsbijdrage aan niet bij coronazorg betrokken zorginstellingen

Zorgverzekeraars stellen een maandelijkse continuitsbijdrage ter beschikking aan zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract met een of meer zorgverzekeraars), die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Deze maandelijkse continuïteitsbijdrage zal vanaf 1 mei 2020 ter beschikking worden gesteld.

Zorgaanbieders met een contract die werken in de volgende branches kunnen een vooruitbetaling aanvragen: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Lees meer in dit bericht van Zorgverzekeraars Nederland.


Finance update: ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor schuldfinanciering

De COVID-19 gezondheidscrisis en de maatregelen die de overheid, het bedrijfsleven en consumenten in reactie op de crisis hebben genomen leiden voor veel bedrijven tot financiële druk. In de afgelopen weken hebben we een aantal ontwikkelingen gezien in de Nederlandse markt voor schuldfinanciering. In dit artikel belichten we deze ontwikkelingen.

Lees meer (Engelstalig artikel)


Corona-update: de verwerking van gezondheidsgegevens

In deze onzekere tijden willen  veel werkgevers weten welke vragen ze aan hun werknemers mogen stellen over hun gezondheid en of ze werknemers mogen testen. Ook kan de vraag zich voordoen of thuiswerkende werknemers gemonitord mogen worden. In dit artikel wordt op deze vragen ingegaan.  

Lees meer


Uitwerking NOW-regeling

Inmiddels is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) uitgewerkt en kan daar op korte termijn een beroep op worden gedaan. Het UWV streeft ernaar het noodloket op 6 april geopend te hebben. Uit de gepubliceerde regeling valt echter op te maken dat de aanvragen van 14 april bij het UWV kunnen worden ingediend. Vrijdag 3 april is over de exacte datum meer bekend.

In dit artikel hebben wij de meest relevante onderdelen van de NOW op een rijtje gezet.

Lees meer


M&A update: recente ontwikkelingen en discussies in transacties

De M&A-markt is onzekere tijden ingegaan. Potentiële kopers zijn meer terughoudend geworden om bedrijven te kopen, omdat de impact van COVID-19 op het resultaat, de omzet en uiteindelijk de waardering onduidelijk is. Bovendien hebben potentiële verkopers al hun tijd en energie nodig om door deze storm te navigeren. Het organiseren van een verkoopproces heeft nu geen prioriteit.

In de afgelopen weken hebben we – naast eenvoudige, onderling afgesproken uitstel van transacties – meerdere ontwikkelingen en discussies gezien in transacties die nog niet waren getekend, maar waarvoor partijen (niet-bindende) intentieverklaringen of term sheets zijn aangegaan.

Lees meer (Engelstalig artikel)


De rol en bevoegdheden van de OR in tijden van de coronacrisis

Een OR kan invloed uitoefenen op het te voeren beleid binnen een onderneming en heeft daartoe verschillende rechten, zoals een informatie-, advies-, instemmings- en initiatiefrecht. In verband met de coronacrisis worden door ondernemingen diverse maatregelen getroffen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de rol en bevoegdheden die de OR heeft.

Lees meer


Mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de arbeidsrelatie

De uitbraak van het coronavirus brengt veel uitdagingen met zich voor ondernemingen. Dit legt veelal extra druk op de arbeidsrelatie. Arbeidsrechtadvocaten Merel van der Kamp en Tijmen Noordoven geven in dit artikel antwoord op de meest voorkomende vragen.

Lees verder


Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Eén van de meest in het oog springend maatregelen van het Noodpakket banen en economie dat het kabinet heeft gepresenteerd, is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). De NOW vervangt de Regeling Werktijdverkorting (WTV). Met de aankondiging van de NOW is de WTV met onmiddellijke ingang ingetrokken. Wat als u al een aanvraag voor werktijdverkorting had gedaan? En wat houdt de regeling in?

Lees verder


Gevolgen uitbraak coronavirus voor corporate governance

Welke consequenties hebben de huidige ontwikkelingen gerelateerd aan het coronavirus voor vennootschapsrechtelijke besluitvorming? Hieronder volgt een Q&A met praktische adviezen voor Nederlandse naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Lees verder


Gemeenten van start met uitvoering noodplan voor zzp´ers

Ondanks het ontbreken van de exacte regeling van minister Koolmees beginnen Gemeenten al snel met de uitvoering van het noodplan voor zzp’ers. Het doel is om maandag 23 maart of later die week al aanvragen in ontvangst te kunnen nemen om te beginnen met het verstrekken van uitkeringen. De noodwet van minister Koolmees moet nog langs de Raad van State. De gemeenten zullen met een voorschot van EUR 250 miljoen van het Rijk aan de slag gaan.

Lees verder


Tips over commerciële contracten ten tijde van het coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen de nakoming van contractuele verplichtingen sterk beïnvloeden. Wat betekent dit voor uw onderneming en welke maatregelen kunt u nemen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken? In dit artikel leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen en tips over commerciële contracten in tijden van het coronavirus.

Lees verder


Tips voor zorgverleners in tijden van het coronavirus

De zorgsector staat onder grote druk door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Delen van de zorg dreigen overbelast te raken, terwijl andere zorgaanbieders de zorgverlening noodgedwongen beperken tot spoedzorg en hun omzet fors zien dalen. Lees meer in de volgende artikelen: 

Corona & kwaliteit van zorg

 • inzet voormalig-zorgpersoneel
 • opschorting herregistratieplicht
 • IGJ laat (handhaving) termijnen voor meldingen en verzoeken los
 • tekort medische hulpmiddelen: beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers en landelijke coordinatie

Lees meer over Corona & kwaliteit van zorg

Corona & financiering van zorg

 • inzet digitale zorg
 • verruiming vergoedingsmogelijkheden extra kosten langdurige zorg
 • maatregelen zorgverzekeraars en zorgkantoren ter ondersteuning zorgverleners

Lees meer over Corona & financiering van zorg.


Noodpakket banen en economie

Onlangs presenteerde het kabinet het Noodpakket banen en economie waarmee bedrijven, werknemers en zzp’ers worden ondersteund. Banen moeten hierdoor zoveel mogelijk behouden blijven en de economische gevolgen van de crisis maximaal beperkt. Het noodpakket geldt in ieder geval voor drie maanden. Het kabinet houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal de maatregelen aanpassen als de situatie daarom vraagt.

In dit artikel worden de belangrijkste maatregelen uiteengezet.

Maatregelen:

 • Tegemoetkoming in loonkosten
 • Financiele ondersteuning zelfstandigen
 • Kredietmaatregelen
 • Belastingmaatregelen
 • Versoepeling risicobuffers voor banken door DNB

Veel maatregelen worden momenteel nader uitgewerkt.

Lees meer over de afzonderlijke maatregelen.


Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de leden van het Corona kennisteam. Zij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Tijmen Noordoven

Advocaat Arbeidsrecht

Contact

Wouter van den Wildenberg

Advocaat Financieel recht

Contact

Maarten Vink

Advocaat Procesrecht

Contact

Anouk Jagt

Advocaat Gezondheidsrecht

Contact

Photo credits: Photo by CDC on Unsplash.