19 december 2023

Recente uitspraak van de Hoge Raad

In een recente uitspraak van de Hoge Raad (HR) van 3 november 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1514, Hoge Raad, 22/04443 (rechtspraak.nl) oordeelt de HR dat elk besluit tot het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten door het aangaan (of verlengen) van raamovereenkomsten met uitzendbureaus op grond van art. 25 lid 1 sub g Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ter advisering moet worden voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR). Dit is ook het geval als…

Lees meer >
"Rutgers & Posch has a real practical approach and balances the interests of the parties involved."
Chambers Global 2023
Finance Department Ranked in Capital Markets: Securitisation Chambers Europe and Global 2023
1 / 4
Employment Department Ranked in Chambers 2023
2 / 4
Inge de Laat is a “knowledgeable lawyer,” who is an “excellent listener and is good at strategy.”
3 / 4
Ranked in Chambers Europe Employment 2023
4 / 4