Wet Bescherming Klokkenluiders: wat verandert er?

Op 18 februari jl. is de (langverwachte) Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK) (gedeeltelijk) in werking getreden. De Wet Bescherming Klokkenluiders implementeert de zogenoemde Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305)) en vervangt de Wet Huis voor Klokkenluiders. Wat verandert er? De WBK heeft als doel om melders van misstanden beter te beschermen. De meest in het…

Lees meer >

Aanzegplicht bepaalde tijd arbeidsovereenkomst

Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad heeft in het arrest van 7 oktober 2022 geoordeeld dat de aanzegvergoeding in de zin van artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek (BW) steeds verschuldigd is bij niet-inachtneming van de schriftelijkheidseis, ook indien voor de werknemer duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet of de werknemer geen nadeel lijdt. Wat speelde er in deze zaak? De werknemer is voor bepaalde tijd…

Lees meer >

Geen vuistregel voor ernstige verwijtbaarheid

In het arrest van 24 juni 2022 benadrukt de Hoge Raad de hoge drempel die geldt voor ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Een werknemer dient slechts in uitzonderlijke gevallen geen aanspraak te maken op een transitievergoeding en bij de beoordeling hiervan dient ook het handelen of nalaten van de werkgever te worden betrokken. Voor een uitgangspunt van ernstige verwijtbaarheid, waarvoor de A-G pleit, is daarom geen ruimte. Het…

Lees meer >
"Rutgers & Posch has a real practical approach and balances the interests of the parties involved."
Chambers Global 2023
Finance Department Ranked in Capital Markets: Securitisation Chambers Europe and Global 2023
1 / 4
Employment Department Ranked in Chambers 2023
2 / 4
Inge de Laat is a “knowledgeable lawyer,” who is an “excellent listener and is good at strategy.”
3 / 4
Ranked in Chambers Europe Employment 2023
4 / 4