17 mei 2024

Inge de Laat schrijft noot bij uitspraak in JAR over de mogelijke informatieplicht van een werknemer aan haar werkgever over haar standpunt met betrekking tot de Covid-19 vaccinatie 

Inge de Laat heeft in de JAR 2024/105 een noot geschreven bij een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 20 februari 2024 (ECLI:NL:GHDHA:2024:211) over de mogelijke informatieplicht van een werknemer aan haar werkgever over haar standpunt met betrekking tot de Covid-19 vaccinatie. In haar noot gaat Inge in op diverse privacy aspecten van deze informatieplicht. De zaak betrof een werknemer, met de functie van directeur veiligheid, die…

Lees meer >

19 april 2024

Slapende dienstverbanden

Wat is de peildatum om te bepalen of er sprake is van een reële re-integratiemogelijkheid bij slapende dienstverbanden? Is deze peildatum gelegen op het moment waarop een dienstverband van de werknemer slapend is geworden of op het moment waarop een werknemer het beëindigingsvoorstel aan de werkgever doet? De Hoge Raad geeft antwoord op deze vraag in een recente uitspraak van 15 maart 2024 (ECLI:NL:HR:2024:400). In 2019 heeft de…

Lees meer >

19 april 2024

Arbeidstijd: hoe wordt dat gedefinieerd?

In een recente uitspraak van de Hoge Raad van 15 maart 2024 (ECLI:NL:HR:2024:426) is de volgende vraag aan de orde: kwalificeert de wachtdienst met permanente bereikbaarheid van een groep ambulancemedewerkers als arbeidstijd of rusttijd? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag aan de hand van de Arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2023/88/EG) en de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) daaraan geeft. Waar ging deze zaak over?…

Lees meer >

22 maart 2024

De toekomst van het concurrentiebeding

De plannen voor de aanscherping van het concurrentiebeding zijn uitgewerkt in een wetsvoorstel. Het concept-wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is op 4 maart 2024 bekend gemaakt en ligt tot 15 april 2024 ter internetconsultatie. Daarna wordt het wetsvoorstel, al dan niet in gewijzigde vorm, naar de Tweede Kamer gezonden. De wettelijke vereisten voor het gebruik van een concurrentiebeding zijn op dit moment beperkt. De enige voorwaarden zijn dat het concurrentiebeding…

Lees meer >

20 maart 2024

Verslag van deelname Dirk Jan Rutgers aan Spring European Employment Summit in Dublin

Dirk Jan Rutgers heeft als Nederlands expert arbeidsrecht deelgenomen aan de recente Spring European Employment Summit in Dublin op 7 maart 2024. Dit is een initiatief van de organisatie International Employment Lawyer (IEL). Het arbeidsrechtteam van Rutgers & Posch is lid van de IEL. De sessie van dit panel, waarin ook het Verenigd Koninkrijk, Finland en Oostenrijk vertegenwoordigd waren, ging over het creëren van gezondere, veiligere werkplekken. Gezondheid…

Lees meer >

20 maart 2024

Recente uitspraak rechtbank Midden-Nederland over overgang van onderneming bij ICT-contractwissel

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 14 februari 2024 (ECLI:NL:RBMNE:2024:749) oordeelde de rechter dat na een contractwissel tussen twee ICT-bedrijven inzake de datacenterdienstverlening van een bank geen sprake was van overgang van onderneming. Overgang van onderneming Omdat de rechten en verplichtingen van de bij de overgang van onderneming betrokken werknemers bij de overgang automatisch van de vervreemder op de verkrijger overgaan, is het voor zowel…

Lees meer >
"Rutgers & Posch has a real practical approach and balances the interests of the parties involved."
Chambers Global 2023
Finance Department Ranked in Capital Markets: Securitisation Chambers Europe and Global 2023
1 / 4
Employment Department Ranked in Chambers 2023
2 / 4
Inge de Laat is a “knowledgeable lawyer,” who is an “excellent listener and is good at strategy.”
3 / 4
Ranked in Chambers Europe Employment 2023
4 / 4