Ontslagrecht bij de overheid

Het ambtenarenrecht is per 1 januari 2020 grotendeels vervangen door het civiele arbeidsrecht. Als gevolg hiervan worden arbeidsrechtelijke conflicten niet meer opgelost in overeenstemming met het bestuursrecht. Dit geldt ook voor ontslag. Ambtenaren kunnen pas worden ontslagen na toestemming van het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Dit wordt ook wel de preventieve ontslagtoets genoemd. Indien een ambtenaar ontslagen is, kan hij of zij…

Lees meer >

CAO-recht bij de overheid

Als gevolg van de Wnra zijn veel overheidswerkgevers een cao overeengekomen waarin de (meeste) arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren worden geregeld. In de praktijk worden regelmatig vragen gesteld over de binding van de ambtenaren aan een dergelijke cao. Of een ambtenaar gebonden is aan de huidige cao of een nieuw overeen te komen cao, hangt af van enkele omstandigheden zoals het lidmaatschap van de vakbond of de aanwezigheid van…

Lees meer >

De rol en bevoegdheden van de OR tijdens de Covid crisis

Een OR kan invloed uitoefenen op het te voeren beleid binnen een onderneming en heeft daartoe verschillende rechten, zoals een informatie-, advies-, instemmings- en initiatiefrecht. In verband met de Covid crisis worden door ondernemingen diverse maatregelen getroffen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de rol en bevoegdheden die de OR heeft. Informatierecht Allereerst is van belang dat een werkgever die een subsidie op grond van de…

Lees meer >

Hoofdlijnen NOW 3

Het kabinet verlengt de NOW-maatregel. NOW 3 heeft een looptijd van 9 maanden, onderverdeeld in 3 tijdsvakken. Werkgevers kunnen per tijdvak bepalen of zij een beroep op de NOW willen doen. Niet vereist is dat al een beroep op de NOW 1 of de NOW 2 is gedaan. TIJDVAK 1 – 1 oktober t/m 31 december 2020Om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie moet sprake zijn van een…

Lees meer >

Screening buitenlandse investeringen – wettelijke bedenktijd

Op 3 februari 2021 verscheen een corporate outlook van Bas Visée via Practical Law van Thomson Reuters. In deze video spreekt Bas over de recent ingevoerde screeningtoets voor buitenlandse investeringen in de telecomsector en een wetsvoorstel voor een meer generieke screening van directe buitenlandse investeringen in vitale sectoren in Nederland. Ook komt in de corporate outlook het in de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel over de bedenktijd aan de…

Lees meer >

Arbeidsrecht: 2020 is meer dan Covid-19

Covid-19 is in 2020 onmiskenbaar van grote invloed geweest op de meest in het oog springende arbeidsrechtwetgeving en -rechtspraak. Gedurende het jaar informeerden wij u over deze ontwikkelingen. Indien wij op de drempel van 2021 terugkijken naar het afgelopen jaar laat 2020 zich evenwel niet alleen duiden door de ontwikkelingen rondom Covid-19. Ook op andere arbeidsrechtelijke thema’s zorgde 2020 voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de rechtspraak van de…

Lees meer >
"The firm has a strategic vision and spot-on judgement"
Chambers Europe 2020
Gerard Endedijk is ranked in Chambers Europe 2020
1 / 5
Ranked in Chambers Europe Insurance 2020
2 / 5
Inge de Laat is a “knowledgeable lawyer,” who is an “excellent listener and is good at strategy.”
3 / 5
Ranked in Chambers Europe Employment 2020
4 / 5
Inge de laat, Employment partner, is ranked in Chambers Europe Employment 2020

Legal 500, Employment (2019 Edition)

5 / 5