Inge de Laat schrijft noot bij uitspraak in JAR over de mogelijke informatieplicht van een werknemer aan haar werkgever over haar standpunt met betrekking tot de Covid-19 vaccinatie 

17 mei 2024

Inge de Laat heeft in de JAR 2024/105 een noot geschreven bij een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 20 februari 2024 (ECLI:NL:GHDHA:2024:211) over de mogelijke informatieplicht van een werknemer aan haar werkgever over haar standpunt met betrekking tot de Covid-19 vaccinatie. In haar noot gaat Inge in op diverse privacy aspecten van deze informatieplicht.

De zaak betrof een werknemer, met de functie van directeur veiligheid, die haar werkgever niet had geïnformeerd over haar weigering van een Covid-19 vaccinatie. De werkgever verzoekt ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding als gevolg van verschil in standpunt ten aanzien van de Covid-19 vaccinatie. De werkgever is van oordeel dat de werknemer haar leidinggevende over haar standpunt had moeten inlichten terwijl de werknemer van oordeel is dat haar standpunt om zich niet te laten vaccineren dient te worden gerespecteerd door de werkgever. Het Hof is van mening dat het de vrije keuze is van de werknemer om zich niet te laten vaccineren. Dit dient de werkgever te respecteren, ook van een werknemer in de functie van directeur veiligheid. Ondanks het feit dat het Hof met de werknemer van oordeel is dat de werkgever rigoureus heeft gehandeld door meteen aan te sturen op het einde van de arbeidsovereenkomst vanwege het vaccinatiestandpunt van werknemer, is het niet zo dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De ontbindingsbeschikking van de kantonrechter wordt dan ook door het Hof bekrachtigd.

De uitspraak en de noot zijn via de onderliggende links te lezen.