Maarten Minnaard over pensioenen in “Medezeggenschap in breed perspectief”

6 maart 2024

Maarten Minnaard nam het pensioendeel voor zijn rekening van het boek “Medezeggenschap in breed perspectief” dat onlangs bij de Sociaal-Economische Raad (SER) werd gepresenteerd. Deze uitgave biedt een brede blik op allerlei medezeggenschapskwesties, zowel binnen als buiten de Wet op de ondernemingsraden. In zijn bijdrage bespreekt Maarten onder meer wijze waarop de medezeggenschap betrokken moet worden bij invoering of wijziging van pensioenregelingen. Gelet op de Wet toekomst pensioenen is dat zowel voor ondernemers als voor ondernemingsraden een bijzonder actueel thema.