Werkgevers met verzekerde pensioenregelingen: actie vereist voor tijdige aanpassing pensioenregeling aan het nieuwe pensioenstelsel

6 februari 2024

Alle pensioenregelingen in Nederland zullen in het kader van het nieuwe pensioenstelsel moeten worden aangepast naar een premieregeling die binnen het nieuwe wettelijke kader past. Daarbij is een juiste invulling van het relevante instemmingstraject cruciaal. In veel gevallen is de instemming van de ondernemingsraad nodig naast goedkeuring van de individuele werknemer met de aangepaste, nieuwe pensioenregeling. Dit alles vereist tijdig actie omdat de deadline van 1 oktober 2026 dichterbij is dan velen denken.

Aanpassingen bij bedrijfstakpensioenfondsen

Voor werkgevers die onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen, is het leven eenvoudig. Sociale partners in hun bedrijfstak gaan over de aanpassing, de individuele werkgever heeft daar in de praktijk weinig tot geen bemoeienis mee.

Aanpassingen bij ondernemingspensioenfondsen

Werkgevers waarvan de pensioenregeling bij een ondernemingspensioenfonds is ondergebracht, zullen met de betrokken vakorganisatie en/of de ondernemingsraad afspraken moeten maken over de nieuwe pensioenregeling.

Aanpassingen bij verzekerde pensioenregelingen

Werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanpassingen.

Transitieplan

Bij het ontwerpen van de nieuwe pensioenregeling is van belang hoe de bestaande pensioenregeling eruitziet. Werkgevers met bijvoorbeeld een uitkeringsovereenkomst hebben andere keuzes te maken dan werkgevers die nu een premieregeling hebben. In alle gevallen moeten er grofweg drie keuzes gemaakt worden:

Ambitieniveau: het gewenste ambitieniveau van de nieuwe pensioenregeling.

Compensatie: de mate en wijze van compensatie van met name oudere werknemers. Compensatie kan in de vorm van loon of via extra pensioen.

Overgangsrecht: Het gebruik van overgangsregelingen waarmee het toepassen van leeftijdsafhankelijke premies kan worden voortgezet.

De gemaakte keuzes worden opgenomen in een transitieplan dat uiterlijk op 1 oktober 2026 klaar moet zijn.

In deze ontwerpfase spelen pensioenadviseurs een belangrijke rol. Daarbij is overleg met de werknemers(vertegenwoordigers) cruciaal om uiteindelijke voldoende draagvlak te verkrijgen om deze arbeidsvoorwaarde tijdig gewijzigd te krijgen.

Wijziging van de arbeidsvoorwaarde

Voor de uiteindelijke wijziging van pensioenregeling (als arbeidsvoorwaarde) zal in de meeste gevallen instemming nodig zijn van zowel de ondernemingsraad als de individuele werknemer. In sommige gevallen is er een rol weggelegd voor de personeelsvergadering of de personeelsvertegenwoordiging. De precieze situatie is bij iedere werkgever weer anders. Het is van belang het instemmingstraject tijdig in kaart te brengen en zonodig juridisch advies in te winnen.

Deadline

Houd in gedachten dat de deadline voor werkgevers met verzekerde pensioenregelingen op 1 oktober 2026 ligt. Dat lijkt misschien ver weg, maar er is nu actie vereist om tijdig aanpassingen te kunnen doorvoeren. Voorkom tijdsdruk en start vandaag met de ontwerpfase en zorg voor een helder beeld hoe het instemmingstraject voor de wijziging van de pensioenregeling eruitziet. Vergeet daarbij niet dat in Nederland meer dan 50.000 verzekerde pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs en pensioenadvocaten zullen daar hun handen vol aan hebben.