Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers

19 december 2023

Op 13 oktober jl. heeft de (demissionaire) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers gepubliceerd en in consultatie gebracht (het Wetsvoorstel). Het Wetsvoorstel zou de re-integratieverplichtingen voor kleine en middelgrote werkgevers moeten verlichten. In dit kader wordt voorgesteld dat kleine en middelgrote werkgevers zich vanaf de start van het tweede ziektejaar alleen richten op re-integratie in het tweede spoor indien aan de voorwaarden voor het afsluiten van het eerste spoor wordt voldaan. Naast de nieuwe re-integratieverplichtingen wordt als onderdeel van het voornoemd Wetsvoorstel een nieuwe ontslaggrond toegevoegd: de “j-grond”. Deze grond komt in beeld wanneer het eerste spoor-traject is afgesloten, maar de eigen functie van de werknemer niet meer beschikbaar is omdat deze inmiddels door iemand anders is vervuld.

Op 24 november jl. is de internetconsultatie van het Wetsvoorstel gesloten. In totaal zijn er 42 openbare reacties ingediend tijdens de internetconsultatie. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat het Wetsvoorstel kritisch wordt beoordeeld. Het brengt aanzienlijke en complexe administratieve lasten met zich mee voor werkgevers, vergroot naar verwachting de werklast voor het UWV (waar de achterstanden al groot zijn), en verkort de meest succesvolle vorm van re-integratie, namelijk die in het eerste spoor, voor zieke werknemers. Of het huidige Wetsvoorstel ongewijzigd zal worden ingediend, is dan ook zeer twijfelachtig. We houden u natuurlijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen.