ALERT!

12 oktober 2023

Werkgevers met meer dan 50 werknemers (hieronder vallen ook o.a. stagiaires en vrijwilligers, die een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen) zijn verplicht per 17 december a.s. een interne meldregeling voor misstanden te hebben (‘klokkenluidersregeling’) welke voldoet aan de Wet bescherming klokkenluiders. Werkgevers met meer dan 250 werknemers dienen hier al sinds 18 februari jl. aan te voldoen. Voor sommige beleidsterreinen geldt dat werkgever met minder dan 50 werknemers óók zo’n meldprocedure moeten hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor de financiële sector.

Heeft uw organisatie al een meldregeling of wellicht nog een oude versie? Onze arbeidsrechtadvocaten Inge de Laat en Annemeijne Zwager denken graag mee over dit onderwerp met u en hebben indien gewenst een template ‘meldregeling’ beschikbaar.