Weeralarm: werken op kantoor en loondoorbetaling

7 augustus 2023

Ondanks dat in heel Nederland de zomervakantie begonnen is, laat het goede zomerweer nog even op zich wachten. Bovendien werden er in de afgelopen weken door het KNMI of de Rijksoverheid verschillende ‘weeralarmen’ (Code Rood, Code Oranje en Code Geel) afgegeven en werd er ook gewaarschuwd om niet de weg op te gaan. In welk geval kan de werkgever niet verlangen dat de werknemer door de slechte weersomstandigheden (op tijd) op kantoor verschijnt? En hoe zit het dan met de loondoorbetalingsverplichting?

Een werknemer heeft recht op loondoorbetaling als het vanwege de weersomstandigheden redelijkerwijs niet van een werknemer kan worden verlangd om naar het werk te reizen. Deze omstandigheden liggen dan in de risicosfeer van de werkgever en de werknemer heeft dan ook recht op loondoorbetaling.
Bij een weeralarm ‘Code Rood’ is het dringende advies van de Rijksoverheid of het KNMI om thuis te blijven. In een dergelijk geval kan een werkgever niet van de werknemer verlangen om naar het werk te komen.

Indien het KNMI of de Rijksoverheid ‘Code Oranje’ afgeeft, is het advies om als het kan, thuis te blijven. Dit weeralarm roept arbeidsrechtelijk gezien dan ook de meeste vragen op en er dient per individuele werknemer, dan wel werkgever, beoordeeld te worden of verlangd kan worden om naar het werk te komen.

Als er een ‘Code Geel’ wordt afgegeven, is er ‘mogelijk kans op gevaarlijk weer’. Doorgaans kan er dan van de werknemer wel verlangd worden om naar het werk af te reizen.
Bij ‘normaal’ slecht weer geldt in principe dat een werknemer op (tijd op) zijn werk dient te verschijnen. Indien de werkgever verlangt dat de werknemer in voorkomend geval naar het werk komt, dan is de werknemer ook verplicht om aan deze instructie gehoor te geven. Als de werkgever dan alsnog niet naar kantoor komt, kan dit invloed hebben op zijn loondoorbetaling. Dit kan anders zijn in een overmacht situatie, maar daar is bij (aangekondigd) slecht weer niet snel sprake van.

Het algemeen advies is om als werkgever altijd in overleg te treden met de werknemer om tot een passende oplossing te komen wanneer de werknemer aangeeft wegens het slechte weer niet naar kantoor te kunnen komen. Het voorgaande dient te worden ingekleurd door de eisen van het goed werknemer- en goed werkgeverschap. Enerzijds wordt van een werknemer verwacht dat hij alles doet om alsnog naar zijn werk te komen, anderzijds zal de werkgever zoveel mogelijk de werknemer tegemoet dienen te komen, dan wel te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een roosterwijziging of tijdelijk thuiswerken.

Auteur: Annemeijne Zwager