Hervorming concurrentiebeding: einde van een tijdperk?

20 juni 2023

Onlangs heeft onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een kamerbrief aangekondigd dat van start zal worden gegaan met de voorbereidingen van een wetsvoorstel om het concurrentiebeding te moderniseren. Uit recent onderzoek is gebleken dat het gebruik van het concurrentiebeding in Nederland zodanig breed is dat het tot een ongerechtvaardige beperking van werknemers kan leiden. Dit is van invloed op het goed functioneren van de arbeidsmarkt, aangezien werknemers worden door een concurrentiebeding beperkt kunnen worden van baan te wisselen en werkzaam te blijven binnen hun expertise en specialisme. De hervorming van het concurrentiebeding dient nodeloos gebruik ervan te voorkomen, zodat de arbeidsmobiliteit niet onnodig wordt geremd. De hervormingen houden als volgt in:

  • het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • bij het opnemen van het concurrentiebeding moet een geografisch bereik worden opgenomen, dat moet worden gespecificeerd en gemotiveerd;
  • bij het opnemen van het concurrentiebeding zullen werkgevers ook in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd het ‘zwaarwichtig bedrijfsbelang’ moeten motiveren; en
  • bij het inroepen van het beding zal een werkgever in beginsel een vergoeding moeten betalen, vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage van het laatst verdiende salaris van de werknemer.

De Minister heeft aangegeven dat zij verwacht het wetsvoorstel eind 2023 aan te bieden voor internetconsultatie.

Auteur: Annemarth Hiebendaal