Nieuwe procedureregels UWV

19 juni 2023

Per 1 april 2023 gelden er nieuwe regels voor het verzoeken om aanvullend uitstel ten behoeve van de onderhandelingen met de werknemer. Bij een ontslagaanvraag wegens een bedrijfseconomische reden bij het UWV, is het gebruikelijk om eerst een A-formulier in te dienen en vervolgens met de betreffende werknemer in gesprek te gaan over een minnelijke regeling. Het UWV verstrekt hier in de regel een periode van twee weken voor. Als het partijen niet lukt om binnen die twee weken overeenstemming te bereiken, verlengde het UWV op verzoek deze termijn met nog eens een week. Per 1 april 2023 dient de werkgever tijdig en gemotiveerd dit verzoek om verlenging van het uitstel te doen. Het UWV zal dit verzoek beoordelen en de betreffende werknemer informeren over de ingediende ontslagaanvraag en het verzoek van de werkgever om aanvullend uitstel. Bij een verzoek om verlenging van uitstel moet onder andere het volgende worden vermeld:

  • de stand van zaken van de onderhandelingen;
  • de redenen waarom de huidige termijn voor onderhandelingen onvoldoende is;
  • motivering hoeveel dagen nog nodig zijn voor de onderhandelingen; en
  • aanvullende gegevens van werknemer: privé-emailadres en privé mobiele telefoonnummer (met het oog op beveiligde communicatie per email).

Auteur: Ilaha Muhseni