Hof Den Haag: verplichte 10 minuten opstarttijd is betaalde arbeidstijd

19 juni 2023

Het Hof Den Haag oordeelt – net als de kantonrechter – dat de verplichte 10 minuten opstarttijd van een medewerker in een callcenter betaalde arbeidstijd is. Dit brengt met zich dat zijn loonvordering van vijf jaar wordt toegewezen. In deze zaak diende de werknemer op basis van zijn arbeidsovereenkomst verplicht tien minuten eerder aanwezig te zijn op zijn werk en was sprake van een min-max overeenkomst, waarbij de werknemer recht had op loon over elk (deel van een) gewerkt uur, dan wel deel van een uur, boven het minimumaantal uren. Of dergelijke opstarttijd daadwerkelijk betaalde arbeidstijd is, is echter wel afhankelijk van de omstandigheden van het geval (denk bijvoorbeeld aan het van toepassing zijn van een cao) en de contractuele afspraken met een werknemer.

Uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2023:738