Handreiking meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voor werkgevers

16 juni 2023

Recent is de ‘Handreiking meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voor werkgevers’ gepubliceerd met als doel om organisaties te helpen bij het opvolgen van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit de handreiking volgen – kortgezegd – vier fases voor werkgevers, met diverse tussenstappen en concrete tips om met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag om te gaan.

De handreiking is opgesteld in samenwerking met experts en personen, die betrokken zijn geweest bij een melding en is nog een ‘prototype’. Als pilot gaan 22 – grote en kleine(re) – bedrijven de handreiking gebruiken. Andere bedrijven mogen ook meedoen. Naar verwachting komt dit najaar de eerste officiële versie van de handreiking.

Auteur: Annemeijne Zwager