Arbeidsrecht in de zorg

24 april 2023

Auteurs: Inge de Laat en Simon van Ijsendoorn (advoocaat en mediator bij Marble Labour Law)

In dit artikel worden een aantal arbeidsrechtelijke onderwerpen besproken die specifiek binnen de gezondheidszorg spelen. Het gaat om de bijzondere positie van de medisch specialist, de rechtspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg en de rol van medezeggenschap binnen zorginstellingen.