Publicaties in het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten

16 augustus 2022

Voor het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten van 9 augustus 2022 schreven onze kantoorgenoten Loek Kerstens, Annemarth Hiebendaal en Bob Rikkert twee artikelen die gaan over het snijvlak van het arbeidsrecht en het faillissementsrecht.

In zijn bijdrage (Bb 2022/59) gaat Loek Kerstens in op het arrest van de Hoge Raad van 3 juni 2022 waarin de Hoge Raad oordeelt dat een (voormalig) werknemer geen recht op dubbel loon heeft als deze bij een doorstarter op gelijke arbeidsvoorwaarden in dienst treedt.

Verder schreven Annemarth Hiebendaal en Bob Rikkert een bijdrage (Bb 2022/60) over het Heiploeg-arrest van het Europese Hof van Justitie en schetsen zij de consequenties van dit arrest voor de zogenoemde ‘pre-packpraktijk’.