De Europese Taxonomieverordening en de Gedelegeerde Klimaatverordening stellen nieuwe eisen aan het verhypothekeerde onderpand

10 augustus 2022

Dit artikel van Vasco Hoving behandelt het actuele raamwerk voor groene obligaties zoals groene securitisaties en groene gedekte obligaties, die voor hun kasstromen respectievelijk onderpand afhankelijk zijn van groene hypotheekleningen. De Europese Taxonomieverordening en de Gedelegeerde Klimaatverordening stellen nieuwe eisen aan het verhypothekeerde onderpand, willen de obligaties kunnen kwalificeren als Europese groene obligaties. Deze bijdrage biedt een kort overzicht van wat deze nieuwe vereisten betekenen voor de verwerking van energieprestatiecertificaten van woonhuizen en andere persoonsgegevens van kredietnemers.