Aantal faillissementen stijgt – Belastingdienst kan hulp bieden

20 juni 2022

Het aantal faillissementen is in de maand mei gestegen ten opzichte van april, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal bedrijven dat afgelopen maand failliet ging is echter nog altijd laag ten opzichte van de periode vóór de coronapandemie. De vraag is dan ook of de stijging de komende maanden zal doorzetten. De Kamer van Koophandel verwacht van wel. Zij concludeert dit op basis van een recent onderzoek waarin 14% van de ondernemers in Nederland aangeeft dat hun bedrijf er slecht voorstaat.

Het einde van de coronasteunpakketten per 1 april 2022, stijgende rentes, hoge energieprijzen, een oorlog en (opnieuw) oplopende coronabesmettingen lijken op papier inderdaad ingrediënten voor een significante toename van het aantal bedrijven in financiële problemen.

In veel gevallen zal sprake zijn van aanzienlijke belastingschulden die zijn opgebouwd tijdens de coronacrisis. De totale belastingschuld vanwege corona-uitstel bedraagt ongeveer EUR 20 miljard. Ondernemers hebben vanaf 1 oktober 2022 vijf jaar de tijd om hun uitgestelde belastingschuld af te lossen. De Belastingdienst verwacht dat tussen 25% en 30% van de ondernemingen daartoe niet in staat zal zijn.

In gevallen waarin een ondernemer zijn schulden niet kan voldoen, kan een sanering uitkomst bieden en een faillissement worden voorkomen. De Belastingdienst heeft hiervoor recentelijk beleid gepubliceerd in de vorm van een Tijdelijke Instructie. Dit beleid voorziet in een regeling voor sanering van belastingschulden door middel van een minnelijk akkoord dan wel een akkoord onder de WHOA. De Belastingdienst heeft bepaald dat bij de behandeling van verzoeken van ondernemers voor de sanering van belastingschulden een soepele houding als uitgangspunt wordt genomen (“bij twijfel toekennen”). De regeling is van toepassing op alle belastingschulden. Dit versoepelde regime houdt in dat de Belastingdienst in principe met een akkoord instemt als is voldaan aan een aantal (kern)voorwaarden die zijn te vinden via de volgende website.

Bedrijven met belastingschulden doen er verstandig aan om nu al te onderzoeken of zij vanaf 1 oktober a.s. in staat zullen zijn de uitgestelde belastingen te voldoen. Zo niet, dan is nu een goed moment om de mogelijkheden van een akkoord in kaart te brengen en gebruik te maken van het (tijdelijk) versoepelde regime van de Belastingdienst.

Voor meer informatie neem contact op met onze specialisten: