Qury van Vliet benoemd tot lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

10 mei 2022

Met ingang van 1 mei 2022 is Qury van Vliet benoemd tot lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze benoeming, in verband met een onlangs ontstane vacante positie, heeft plaatsgevonden door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) bestaande uit vertegenwoordigers van de belanghebbende organisaties: gebruikers, verschaffers en controleurs van jaarrekeningen. Mw. mr. Q.H. Van Vliet heeft veel kennis en ervaring als advocaat en is gespecialiseerd in jaarrekeningenrecht en ondernemingsrecht. Naast haar werkzaamheden bij Rutgers & Posch treedt zij op als docent en is redactielid van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht.