Rutgers & Posch Founding Member of the Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL)

1 maart 2022

GAIL richt zich op de unieke rol die advocaten spelen in het creëren van een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

Deze gemeenschap van juridische leiders gebruikt de praktijk van het recht om een positieve impact te hebben op mensen en de planeet, en om de transitie te versnellen.

De uitdaging van onze generatie is om een rechtvaardige overgang te maken naar een koolstofvrije wereldeconomie. We moeten toewerken naar economische en juridische kaders die voor alle belanghebbenden werken. Om dit te bereiken, moeten we ervoor zorgen dat het bedrijfsleven een wezenlijke positieve impact heeft op mensen en op de planeet.

Rutgers & Posch is stichtend lid van GAIL omdat wij geloven dat advocaten een cruciale rol te spelen hebben in het tot stand brengen hiervan.