Aanvraagloket NOW 5 is geopend en aankondiging NOW 6

16 december 2021

De aangescherpte Coronamaatregelen zullen voor ondernemers weer negatieve effecten meebrengen. Ondernemers die te maken krijgen met minimaal 20% omzetverlies, kunnen sinds 13 december jl. loonkostensubsidie voor de maanden november en december 2021 aanvragen bij het UWV. De aanvragen voor een tegemoetkoming op grond van de NOW 5 kunnen hier tot en met 31 januari 2022 worden ingediend.

AANPASSINGEN NOW 5 TEN OPZICHTE VAN NOW 4

De NOW 5 lijkt sterk op de NOW 4. Hieronder zetten wij de meest relevante aanpassingen van de NOW 5 in vergelijking met NOW 4 op een rijtje.

  • De NOW 5 kan worden aangevraagd bij een omzetverlies van minimaal 20% berekend over de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. In deze periode zijn immers de contact beperkende maatregelen weer gaan gelden. Voor de maand oktober 2021 kan geen NOW worden aangevraagd. In tegenstelling tot eerdere NOW-regelingen, biedt de  NOW 5 geen keuzemogelijkheid meer voor de werkgever om zelf de referentieperiode te kiezen.
  • In tegenstelling tot de eerdere NOW-regelingen kunnen ook startende ondernemers gebruik maken van de NOW 5. Het gaat hierbij om werkgevers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 hun onderneming zijn gestart. Op basis van het moment waarop deze onderneming is gestart, wordt de referentieperiode voor het bepalen van de omzet bepaald:
Startdatum ondernemingReferentieperiode omzet
Vóór 1 januari 2019Omzet 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 gedeeld door 6
In de periode van 2 januari 2019 tot en met 1 februari 2020Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2
In de periode van 2 februari 2020 tot en met 1 juli 2021Omzet 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 gedeeld door 2
In de periode van 2 juli 2021 tot en met 30 september 2021Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2
Ná 30 september 2021Geen recht op NOW
  • Voor het bepalen van de loonsom geldt de maand september 2021 als referentiemaand.
  • De loonsom van de werkgever mag met 15% dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. Onder de NOW 3 en 4 was de loonsomvrijstelling 10%.
  • Het UWV betaalt het voorschot op de subsidieaanvraag NOW 5 ineens uit en streeft ernaar de tijdig aangevraagde subsidievoorschotten voor eind december uit te betalen.
  • Het bonus- en dividendverbod blijft bestaan en ziet op heel 2021.
  • De definitieve vaststelling kan tussen 1 juni 2022 en 22 februari 2023 worden aangevraagd.

SAMENLOOP MET WTV

Vanaf oktober 2021 is de Werktijdverkortingsregeling (WTV) weer van kracht. De WTV is niet van toepassing bij corona-gerelateerde aanvragen. De WTV en NOW-5 zullen om die reden naast elkaar kunnen blijven staan; de WTV wordt niet ingetrokken.

AANKONDIGING NOW 6

Tijdens de persconferentie van 14 december jl. is aangekondigd dat er een NOW 6 komt. Deze steunmaatregel zal betrekking hebben op de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Het aanvraagloket voor de NOW 6 zal naar verwachting in de tweede helft van februari worden opgesteld.

De exacte voorwaarden van de NOW 6 zijn nog niet bekend; wij verwachten dat dit medio januari wordt gepubliceerd. Zodra dit bekend wordt gemaakt, zullen wij u via rutgersposch.nl/corona uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen houden.