Legal alert Covered Bonds Update

7 juli 2021

Ter actualisering, de concept implementatiewet van de Covered Bond richtlijn (EU) 2019/2162 is voor advies voorgelegd aan de [Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State]. Daarna zal de ontwerp-implementatiewet ter formele toetsing en goedkeuring worden voorgelegd aan het Nederlandse parlement. Zie hier het consultatieverslag van het Nederlandse Ministerie van Financiën. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat al onze suggesties uit onze reactie op de internetconsultatie van de concept-uitvoeringswet zijn overgenomen.