ELLIOTT AKZONOBEL deel II

Vervolg AkzoNobel saga – Rechtbank Amsterdam wijst verzoek van Elliott om BAVA bij AkzoNobel af, video Academie voor de Rechtspraktijk, januari 2021