CANCUN

Standaard uitspraak Hoge Raad over vennootschappelijk belang, video Academie voor de Rechtspraktijk, januari 2021