Hoofdlijnen NOW 3

31 augustus 2020

Het kabinet verlengt de NOW-maatregel. NOW 3 heeft een looptijd van 9 maanden, onderverdeeld in 3 tijdsvakken. Werkgevers kunnen per tijdvak bepalen of zij een beroep op de NOW willen doen. Niet vereist is dat al een beroep op de NOW 1 of de NOW 2 is gedaan. Het UWV streeft het vanaf 16 november mogelijk te maken om een aanvraag voor het eerste tijdvak van de NOW 3 in te dienen.

TIJDVAK 1 – 1 oktober t/m 31 december 2020

  • Om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie moet sprake zijn van een omzetverlies van tenminste 20%
  • Het vergoedingspercentage bedraagt maximaal 90%. Daarvan wordt 10% voor scholing ingezet, waardoor de aanvrager een vergoedingspercentage van 80% ontvangt

TIJDVAK 2 – 1 januari t/m 31 maart 2021

  • Er geldt een drempel van minimaal 30% omzetverlies
  • Het vergoedingspercentage bedraagt in dit tijdvak maximaal 70%

TIJDVAK 3 – 1 april t/m 30 juni 2021

  • In het derde tijdvak geldt een grens van minimaal 40% omzetverlies om in aanmerking te komen te komen voor de loonkosten subsidie.
  • Het vergoedingspercentage bedraagt maximaal 60%

Overig

  • Een werkgever kan per tijdvak besluiten een beroep op de NOW 3 te doen.
  • Het wordt mogelijk om voor een bepaald tijdvak daling van de loonsom te realiseren, zonder dat dit een negatief effect heeft op de hoogte van de loonkostensubsidie. Deze loonsomdaling kan via natuurlijk verloop, ontslag of door een vrijwillig loonoffer. Daarbij is betrokkenheid van de werknemersvertegenwoordiging vereist.
  • Bedrijfseconomisch ontslag wordt mogelijk voor werkgever die een loonkostensubsidie ontvangen, zonder dat dit leidt tot een korting of boete.
  • De inspanningsverplichtingen voor scholing ook onder NOW 3 blijft bestaan, net als het verbod op dividend en bonusuitkeringen.

Bekijk voor meer details de Kamerbrief Steun- en herstelpakket.

Neem voor vragen contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Rutgers & Posch.