Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

25 juni 2020

Sinds maandag 22 juni 2020 kunnen flexwerkers die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben, onder bepaalde voorwaarden, een eenmalige tegemoetkoming ontvangen voor de periode maart, april en mei 2020. Te denken valt aan uitzendkrachten en oproepkrachten.

Om voor een tegemoetkoming onder de TOFA in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

• Door verlies van inkomsten als gevolg van de coronacrisis heeft de flexibele arbeidskracht de tegemoetkoming nodig voor kosten voor levensonderhoud.

• De flexibele arbeidskracht was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en had op die datum nog niet de AOW-leeftijd bereikt.

• Het sv-loon over februari was minimaal EUR 400,-

• Het sv-loon over maart 2020 was minimaal EUR 1,-

• Het sv-Loon over april 2020 was maximaal EUR 550,-

• Het sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan het sv-loon over februari 2020.

• De flexibele arbeidskracht heeft over de maand april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming ontvangen (bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewetuitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW en een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie).

De hoogte van deze eenmalige tegemoetkoming bedraagt EUR 1.650 bruto (EUR 550,- bruto per maand voor de maanden maart, april en mei 2020) en wordt in één keer uitbetaald.

De tegemoetkoming kan tot en met 12 juli 2020 via de website van het UWV worden aangevraagd. Het UWV streeft ernaar om binnen vier weken een beslissing te nemen. Daarbij geldt dat ingeval van toekenning de tegemoetkoming binnen 10 kalenderdagen wordt betaald.

Het UWV heeft verder een beslisboom gepubliceerd zodat gemakkelijk kan worden bekeken in hoeverre er voldaan is aan de voorwaarden onder de TOFA voordat een aanvraag wordt ingediend.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jaouad Seghrouchni via jaouad.seghrouchni@rutgersposch.com of +31 20 891 3933.

Jaouad Seghrouchni

Advocaat Arbeidsrecht

Contact