Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups

29 april 2020

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. In eerste instantie is er in totaal EUR 100 miljoen beschikbaar.

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de EUR 50.000 en EUR 2 miljoen. Bij bedragen boven de EUR 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de EUR 500.000 af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de EUR 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Via de website van ROM Nederland kunnen aanvragen worden gedaan en zijn ook de relevante leningsovereenkomsten beschikbaar.

Zie voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/25/coronavirus-overbruggingskrediet-gericht-op-startups-en-scale-ups-vanaf-29-april-beschikbaar

https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/